Marknadens mest kompletta data-

och journalprogram.

054-56 66 61

Nationella taxan (Läkare) Taxetabell

Nationella taxan (Läkarvårdsersättning – LoL)
Nationella taxan eller Lagen om Läkarvårdsersättning (LOL) har funnits sedan 1994.

 

Nyhet 29 november 2018
Svenska Privatläkarföreningen

Länk: https://slf.se/privatlakarforeningen/nyheter/nyhetsbrev-splf-avtal-klart/

Förhandlingar om taxan i mål
Vi har nu nått ett avtal med SKL om förordningen om läkarvårdsersättning d.v.s. ”taxan”. Det blir en generell uppräkning på 2,5 % för 2019 och samma nivåhöjning 2020 om inte något oförutsett inträffar. Avtalet är alltså på 1 år med 1 års förlängning om inte lagen om läkarvårdsersättning ändras påtagligt under 2019. Det är inte så troligt så räkna med 2,5% varje år de närmaste två åren.

Några andra förändringar blev det inte utöver ett förtydligande av en åtgärd gällande operationer i händer och fötter. Det gäller åtgärd 332 som nu klart anges att den gäller i både händer och fötter om man opererar två olika nerver med neurolys i samma hand eller fot.

Vi försökte länge få till andra förändringar av förordningen men då vi står inför ett utredningsarbete där ”taxan” skall ”integreras” med övrig vård kom vi inte vidare i detta denna gång. Vi har dock enats med SKL om några utgångspunkter i det arbetet. Vi betonar där vikten av en mångfald av vårdgivare, att kontinuitet för patienterna prioriteras och att systemet är stabilt över tid.

Frågan om hur taxan skall ”integreras” kommer jag att återkomma till många gånger de närmaste åren men nu vet vi i vart fall hur ekonomin ser ut ett par år framåt.

Lagen om det som kallas nationella taxan stiftades av Riksdagen för att ersätta systemet som kallades ”ansluten till försäkringskassan”. LOL innebär att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person även om själva verksamheten sedan bedrivs i bolagsform. Villkoren för vårdgivarens verksamhet regleras i den aktuella lagen (LOL) och den ekonomiska ersättningen fastställs i Förordningen om läkarvårdsersättning (FOL). Ersättningsnivåerna i taxan förhandlas mellan Sveriges Läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting med vissa årliga intervall.

 

Ersättningsetablering på nationella taxan
Sedan 1995 har LOL i princip varit stängd för nyetablering. Däremot är det sedan 2009 tillåtet att ersättningsetablera, d.v.s. överlåta sin etablering till högstbjudande kollega. Det är dock inte tillåtet att ersättningsetablera om det finns vårdval inom landstinget i motsvarande specialiteter. Då vårdval är lagstiftat inom primärvården för hela landet sedan 2010 så har detta inneburit att allmänläkarna på ”taxan” till att börja med inte tillåtits att sälja sina etableringar. Trots detta har försäljning nu möjliggjorts i några landsting tack vare ett antal avgjorda mål i några förvaltningsdomstolar.

Överlåtelseprocessen vid ersättningsetablering hanteras av landstingen efter anmälan från den säljande parten. Enligt lagen så är det sluten budgivning och den som lagt högsta budet samt i övrigt uppfyller alla villkor vinner upphandlingen. Efter att upphandlingen är avslutad så ska köparen teckna ett samverkansavtal med landstinget där ytterligare villkor kan regleras. Villkoren får dock inte vara annorlunda än vad som gällt för den säljande parten. Ändras villkoren så måste säljaren ha godkänt detta.

Förutsättningar
För närvarande är ca 1000 läkare anslutna till nationella taxan. De flesta arbetar antingen som egna småföretagare eller som anställda i Praktikertjänst AB. Det går att vara verksam enligt LOL i de flesta kliniska specialiteter. Den ekonomiska ersättningen är prestationsbaserad utifrån varje patientbesök med gruppering i enkla, normala och särskilda arvoden. Ersättningsnivåerna är specifika för varje specialitet. När den sammanlagda ersättningen under ett kalenderår når upp till en viss nivå så reduceras ersättningen i två steg, tak 1 respektive tak 2. Reduktionen över tak 1 är 50 % och över tak 2, 100 %. Nivåerna i taken är olika för varje specialitet.

Kraven för att vara verksam enligt LOL är att verksamheten bedrivs på heltid. Det går inte att samtidigt arbeta för landstinget eller inom vårdvalet.

Landstingen har laglig rätt att följa upp verksamheten genom att granska och kontrollera taxeläkarna samt i vissa fall även titta på deras patientjournaler.

Möjlighet till vikarie är tillåten vid sjukdom, forskning, vidareutbildning, fackliga eller politiska uppdrag samt inför förestående ålderspension.

Nationella taxan är så utformad att den sätter patienten i centrum, minimerar administration samt maximerar sjukvårdsproduktion. Nationella taxan passar också utmärkt för småskalig professionsstyrd vård med lika villkor för patienter och vårdgivare över hela landet.

Källa: Sveriges läkarförbund – Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)
Länk: https://slf.se/privatlakarforeningen/vi-tycker/nationella-taxan-lol/

 

 

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

  • Enkelt och användarvänligt
  • Underlättar din administration
  • Kvalitetssäkrar din verksamhet
  • Sparar tid och pengar
  • Anpassas till just dig
  • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
  • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData