Personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Version: 1801PU

ABC Rix AB (RixData)
Lövsjövägen 10
653 46 Karlstad
Tel 054-56 66 61
org.nr 556664-6740

 

RixData behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, Dataskyddsförordningen – GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi på RixData värnar om din integritet och vi behandlar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i en kunddatabas och behandlas manuellt och automatiskt.

Uppgifterna behandlas på någon av följande rättsliga grunder

 • Fullgörande av avtal (Artikel 6.1 b) – Använder våra system, avtalskund
 • Rättslig förpliktelse (Artikel 6.1 c)  – T.ex. bokföringens krav
 • Samtycke (Artikel 6.1 a) – NyhetsMail
 • Intresseavvägning (Artikel 6.1 f)

i syfte att kunna förse dig med den information och de tjänster du har efterfrågat. Vi kan även komma att behandla uppgifterna för uppföljning av försäljning, support, produktutveckling och marknadsföring.

Vi lämnar inte vidare någon insamlad information till andra företag eller till någon tredje part som inte är samarbetspartner.

 

Vilka uppgifter samlar vi in

 • Namn.
 • Företagsnamn.
 • Adress.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Organisationsnummer.
 • Vårdgivarkategori.
 • Löpande anteckningar för support.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna
Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Du har enligt dataskyddsförordningen (Artikel 16 & 17) möjlighet att få uppgifter rättade, kompletterade eller raderade. Detta sker så snart som möjligt, dock senast 30 dagar från mottagande av begäran. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som gör att uppgifter behöver sparas längre trots begäran om radering eller avslutad affärsrelation (t.ex bokföringslagens krav på underlag m.fl).

 

Begäran om registerutdrag, rättelse, radering
Du har enligt dataskyddsförordningen (Artikel 15) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
Du har rätt till dataportabilitet enligt GDPR artikel 20.

Du har också rätt att begära rättelse (Artikel 16) eller få de personuppgifter som vi behandlar om dig raderade (Dataskyddsförordningen artikel 15-17).


Brev skickas till:
RixData
Lövsjövägen 10
653 46 Karlstad

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (Artikel 77) om du anser att RixData behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

www.datainspektionen.se

 

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

 • Enkelt och användarvänligt
 • Underlättar din administration
 • Kvalitetssäkrar din verksamhet
 • Sparar tid och pengar
 • Anpassas till just dig
 • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
 • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData

Ta del av vårt NyhetsMail