Personuppgifter

Behandling av personuppgifter – Privat Policy
Version: 1801PU

ABC Rix AB (RixData)
Lövsjövägen 10
653 46 Karlstad
Tel 054-56 66 61
org.nr 556664-6740

 

RixData behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, Dataskyddsförordningen – GDPR (General Data Protection Regulation).

RixData värnar om din integritet och vi behandlar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra register och behandlas manuellt och automatiskt.

Uppgifterna behandlas på någon av följande rättsliga grunder

 • Fullgörande av avtal (Artikel 6.1 b) – Använder våra system, Avtalskund, NyhetsMail
 • Rättslig förpliktelse (Artikel 6.1 c)  – T.ex. bokföringens krav
 • Samtycke (Artikel 6.1 a) – NyhetsMail
 • Intresseavvägning (Artikel 6.1 f) – Intressenter av våra produkter/tjänster

i syfte att kunna förse dig med den information och de tjänster du har efterfrågat. Vi kan även komma att behandla uppgifterna för uppföljning av försäljning, support, produktutveckling och marknadsföring.

RixData kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon som inte är partner och då finns personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Vilka uppgifter samlar vi in

 • Namn.
 • Företagsnamn.
 • Adress.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Organisationsnummer.
 • Löpande anteckningar vid kontakter med vår support.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna
Dina uppgifter sparas i våra register så länge vi har rättslig grund för behandlingen. Inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden rensas bort. Du har enligt dataskyddsförordningen (Artikel 16 & 17) möjlighet att få uppgifter rättade, kompletterade eller raderade. Detta sker så snart som möjligt, dock senast 30 dagar från mottagande av begäran. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som gör att uppgifter behöver sparas längre trots begäran om radering eller avslutad affärsrelation (t.ex bokföringslagens krav på underlag m.fl).

 

Begäran om registerutdrag, rättelse, radering
Du har enligt dataskyddsförordningen (Artikel 15) rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
Du har rätt till dataportabilitet (Artikel 20).

Du har också rätt att begära rättelse (Artikel 16) eller få de personuppgifter som vi behandlar om dig raderade (Artikel 15-17).

Brev skickas till:
RixData
Lövsjövägen 10
653 46 Karlstad

 

Om du anser att RixData behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du vända dig till oss för att få hjälp. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (Artikel 77) som är behörig tillsynsmyndighet.

www.datainspektionen.se

 

Cookies
Hemsidan (www.rixdata.se) använder cookies för att kunna anpassa den information du får att vara så relevant som möjligt. Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares inställningar. Du kan rensa cookies genom att klicka på knappen nedan. Vi kan då dock inte garantera att sidan fungerar som tänkt. För att se aktuella cookies klicka här.

 

Övrigt
RixData kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Om så sker kommer du att få information om detta.

 

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

 • Enkelt och användarvänligt
 • Underlättar din administration
 • Kvalitetssäkrar din verksamhet
 • Sparar tid och pengar
 • Anpassas till just dig
 • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
 • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData