Samtycke NyhetsMail

Samtycke RixData NyhetsMail – Version: 1801NM

ABC Rix AB (RixData)
Lövsjövägen 10, 653 46 Karlstad
Telefon 054-56 66 61
Epost web@rixdata.se
Organisationsnummer 556664-6740

 

Behandling av personuppgifter
i enlighet med personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation 25 maj 2018)

RixData behandlar dina uppgifter i syfte att kunna skicka information till din e-postadress via vårt NyhetsMail. NyhetsMailet är vår huvudsakliga kommunikationsväg till dig som använder, eller har visat intresse för våra produkter och tjänster. De uppgifter vi registrerar är namn och e-postadress.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget.

Alla utskick av vårt NyhetsMail innehåller en länk där du själv kan avsluta din prenumeration. Du kan också vända dig direkt till oss för att få hjälp.

Du har rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig (Artikel 15).
Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort inom 30 dagar från mottagande av begäran (Artikel 16 & 17). Du har rätt till dataportabilitet enligt GDPR (Artikel 20).

Den rättsliga grunden för behandling är: Fullgörande av avtal (Artikel 6.1 b), Samtycke (Artikel 6.1 a) eller Intresseavvägning (Artikel 6.1 f)

 

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen: www.datainspektionen.se

 

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

  • Enkelt och användarvänligt
  • Underlättar din administration
  • Kvalitetssäkrar din verksamhet
  • Sparar tid och pengar
  • Anpassas till just dig
  • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
  • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData