Marknadens mest kompletta data-

och journalprogram.

054-56 66 61

Resultat för: Införda anpassningar

Ny kod för Barn i Region Skåne

Ny kod för Barn i Region Skåne från den 1 januari 2018. Åldersgränsen för barn har också ändrats från 18 till 20 år. Koden som ska redovisas för barn på fil till Priva skall nu vara 14. Tidigare var det 35. RixData fick denna information från regionen den 7 februari. Vi har nu gjort nödvändiga...

Stöd för rapportering Avgiftsbefrielse +85 år

Avgiftsfri öppenvård för dig som är 85 år eller äldre från 1 januari 2017. WinEazy Guld journalsystem håller automatiskt koll på när patientens ålder överstiger 85 år och att besöket ska vara avgiftsfritt. Se länken nedan över inställningar. Se vilka inställningar du behöver göra här.   När du gjort nödvändiga inställningar blir det också korrekt kod på...

Patientregistret Socialstyrelsen

Infört funktion i WinEazy Guld journalsystem att skapa filer för rapportering till Socialstyrelsens patientregister. Funktionen slås på under menyn Formulär>Vårdgivare>Standardvärden. Fyll i dina unika uppgifter under menyn Formulär>Vårdgivare>Socialstyrelsen pat.register. Och skapa filerna under menyn Rapporter>Socialstyrelsens patientregister.  

Återanvänd journaltext

Ny funktion för att återanvända journaltext från tidigare anteckning. Infördes på version 2016-01-19 av WinEazy Guld journalsystem. Ny knapp återfinns under fliken journal. Se video här.    

Avgiftsbefrielse +85 år Stockholm

På version 2016-01-11 av WinEazy Guld journalsystem har vi infört stöd för rapportering av avgiftsbefrielse för patienter +85 år på fil till ARV i Stockholms läns landsting. Standardvärde anges under menyn Formulär>Mottagning i fältet ”Frikort äldre patienter”. Skriv in 85 (fr.o.m. födelsedagen) Systemet kontrollerar därefter patientens ålder vid skapande av ny behandling. När du skapar en...

SMS-kallelse

Nu kan du skicka kallelse via SMS i WinEazy Guld journalprogram/journalsystem. I samarbete med iP.1 har vi infört möjligheten att skicka kallelse/påminnelse via SMS. Har du frågor eller funderingar om hur du ska komma igång så kontakta oss gärna. Läs mer här.    

Intyg, Brev, Kallelse, Bekräftelse

Infört nya funktioner vid utskrift av Brev, Intyg, Bekräftelse, Kallelse. Se videoinstruktion här.   Exempel: Texten för ditt Brev, Intyg, Bekräftelse, Kallelse skrivs i patientens journal under respektive sökord.   Vid utskrift under menyn Rapporter>Brev/Intyg/Bekräftelse/Kallelse kan du välja vilken text som ska hämtas från vilket sökord i journalen samt rubriktyp och mottagare.   I dialogrutan kan du...

Telefonrådgivning Läkare i Region Skåne

Anpassning för rapportering av telefonrådgivning för läkare till Priva (Region Skåne). Koden för telefonrådgivning (tilldelas av landstinget) ska anges i fältet Grupp i behandlingsraden. Vid skapande av fil redovisas också koden ”T” i Kontakttyp enligt filspecifikation.    

Direktåtkomst till landstingsportal (url)

Nu kan du få direktåtkomst till din landstingsportal vid skapande av räkning på fil. Sätt upp webbadressen (url´en) till landstingets hemsida/portal för överföringen av räkning via fil. Du gör detta under Menyn Formulär>Vårdgivare>Fliken för ditt landsting.   När du har skapat filen till landstinget menyn Rapporter>Landstingsräkningar>Filer så visas knappen ”Landstingsportal” som tar dig direkt till önskad url....

Utökad funktion för Rumsbokning.

Utökad funktion för Rumsbokning. Kan nu hantera flera patienter i samma rum. Ladda ner uppdatering under Support>Uppdatering  

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

  • Enkelt och användarvänligt
  • Underlättar din administration
  • Kvalitetssäkrar din verksamhet
  • Sparar tid och pengar
  • Anpassas till just dig
  • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
  • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData