Marknadens mest kompletta data-

och journalprogram.

054-56 66 61

Nationella taxan 2018 (Taxetabell)

Nationella taxan 2018 – Arvoden – Fysioterapi

Nationella taxan har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1 januari 2018.

Höjningen för 2018 ligger på 1,95 procent, enligt den förlängningsöverenskommelse som Fysioterapeuterna slöt med Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2015.

Överenskommelsen avser Förordning om ersättning för Fysioterapi SFS 1994:1120, allmänt kallat Nationella taxan. Eftersom inte förbundet eller SKL sagt upp överenskommelsen sker en nivåhöjning med 1,95 procent 2018.

I november beslutade regeringen att godkänna nivåerna för 2018 genom beslut om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för Fysioterapi.

 

Taxetabell 2018

Normalarvode

Kategori A
Kategori B

Reducerat normalarvode

Kategori A
Kategori B

Enkelt arvode
Enkelt reducerat

Gruppbehandling

Enkelt arvode
Reducerat enkelt
arvode

Särskilt arvode
Kategori A
Kategori B

Reducerat särskilt

Kategori A
Kategori B

Arvode

364 kr
364 kr

 

182 kr
182 kr

114 kr
47 kr

 

172 kr
67 kr

 

953 kr
838 kr

 

670 kr
588 kr

Tidsåtgång

25 min
20 min

 

25 min
20 min

50 min
40 min

 

50 min
40 min

Tak 1

933 050 kr
1 299 690 kr

Tak 2

1 159 770 kr
1 635 690 kr

Enkel telefonkonsultation (rådgivning)
Enkelt arvode (Tak 1) 67 kr
Enkelt reducerat  arvode (Tak 2) 36 kr

 

Fysioterpaueterna logotype

Källa: Fysioterapeuterna.se
www.fysioterapeuterna.se/Foretagare/Med-etablering/

 

 

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

  • Enkelt och användarvänligt
  • Underlättar din administration
  • Kvalitetssäkrar din verksamhet
  • Sparar tid och pengar
  • Anpassas till just dig
  • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
  • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData