Marknadens mest kompletta data-

och journalprogram.

054-56 66 61

Mimer i Halland

Mimer Region HallandMimer i Region Halland

Krav på IT-baserad redovisning
Under 2015 kommer Priva-systemet att fasas ut. Programapplikationen Priva som regionen använder tas ur drift preliminärt vid halvårsskiftet 2015. Möjligheten att lämna en Priva-fil kommer också att fasas ut, dock under en längre period. Under en övergångsperiod med start preliminärt vid halvårsskiftet 2015 kommer eventuellt insända Privafiler att konverteras till Mimer -format av Region Halland. Detta kommer att innebära att av vårdgivaren insända uppgifter har ett format och begrepp, medan återredovisningen från Region Halland kommer att använda andra begrepp (Mimer begrepp och terminologi). Detta kommer att försvåra återkoppling och sårbarhet. Det är ett starkt önskemål att vårdgivare som idag lämnar Priva-fil snarast tar kontakt med sin IT-leverantör och påtalar behovet att anpassa formatet för filutseendet.

Region Halland tillhandahåller postbeskrivning för filutseende, fråga efter Mimer postbeskrivning för öppenvård. Telefonnummer 010-45 539 50. Välj knappval 2,privata vårdgivare och därefter knappval 2 för frågor om faktura och ersättning.

————————————————————————————————————————————

RixData har anpassat WinEazy Guld journalprogram /journalsystem för rapportering till MIMER. Kontakta oss gärna om du önskar att vi visar dig hur du ska göra.

————————————————————————————————————————————

Bakgrund

Som Region Halland tidigare meddelat inträffar ett antal viktiga förändringar under 2014, samt vid årsskiftet 2014/2015.

1. Överföring av filer via filur

Stängningen av VPN-portalen som system för att överföra digitala månadsredovisning till regionen har tidigare aviserats till 2014-09-30.
Region Halland kommer inte att bearbeta något material inlämnat via VPN-portalen fr o m 2014-12-31 även om den fysiskt inte stängs.

Från och med 2015-01-01 är det enbart möjligt att leverera filer med månadsredovisning via Filur. Denna filöverföring sker med stark autentisering*.

2. Kvittohantering upphör

Region Halland kommer från årsskiftet 2014/2015 inte längre att acceptera kvitton som underlag för utbetalning. Regionen tillhandhåller ett webbaserat system, BEA, för redovisning av besök vilket ni alla blivit inbjudna till utbildning i. Om yttligare utbildning efterfrågas kommer detta erbjudas mot en utbildningsavgift. Dataöverföring sker även i BEA med stark autentisering*. Observera att ingen utbetalning av ersättning kommer att ske mot insända kvitton med besöksdatum 2015 fr o m 2015-01-01.

*Hantering av patientinformation kräver stark autentisering enligt PDL (Patientdatalagen). Med stark autentisering menas inloggning med både fysiskt kort, en tjänstelegitimation, och PIN-kod. Detta har utvecklats som en nationell standard för elektronisk identifiering i vården och är en förutsättning för en säker hälso- och vård. Av denna anledning behöver vårdgivaren anskaffa tjänstelegitimation (SITHS-kort), vilket förutsätter att vårdgivaren finns upplagd i HSA-katalogen. Erbjudande om utfärdat kort har tidigare gått ut från Region Halland med införandekrav 2014-06-30.

Ladda ner:

Besök Region Hallands webbplats:

Informationsblad Mimer

 

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

  • Enkelt och användarvänligt
  • Underlättar din administration
  • Kvalitetssäkrar din verksamhet
  • Sparar tid och pengar
  • Anpassas till just dig
  • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
  • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData