Marknadens mest kompletta data-

och journalprogram.

054-56 66 61

Journalsystem läkare

RixData utvecklar och anpassar journalsystem för läkare.

WinEazy Guld | Journalsystem för läkare

Journalsystem för läkare

Vad är en patientjournal/sjukjournal?

En patientjournal är de anteckningar som görs och de handlingar som upprättas eller inkommer i samband med vård och som rör patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Anteckningar om behandlingsåtgärder av olika slag tillhör också journalen.

En journalhandling är alltså inte bara det dokument i vilket uppgifter om patientens hälsotillstånd förs in löpande. Till patientjournalen hör även alla de dokument och intyg som kommer in till den aktuella sjukvårdsenheten eller som upprättas där. Även videofilmer, röntgenbilder, EKG-kurvor och fotografier är därför journalhandlingar. Vävnadsprover räknas dock inte som en journalhandling.

En patientjournal ska föras för varje patient. Gemensamma journaler för två eller flera patienter får inte förekomma.

Kom ihåg att patientdatalagen inte bara omfattar din patientjournal utan även andra personuppgifter som behandlas i IT-system hos vårdgivaren.

Källa: datainspektionen.se

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

  • Enkelt och användarvänligt
  • Underlättar din administration
  • Kvalitetssäkrar din verksamhet
  • Sparar tid och pengar
  • Anpassas till just dig
  • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
  • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData