Marknadens mest kompletta data-

och journalprogram.

054-56 66 61

Internationella Fysioterapins Dag (8 september)

Den 8 september varje år infaller Internationella Fysioterapins Dag, som brukar uppmärksammas stort i Sverige. Var med och fira du också! Hundratals fysioterapeuter och sjukgymnaster firar genom att finnas på torg, köpcentrum, sjukhus och vårdcentraler, och berätta vad fysioterapi är och vad fysioterapeuter gör.

Fysioterapins dag
Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.

2017: 

Rörelselyft i fokus på Fysioterapins Dag 2017

Under Internationella Fysioterapins Dag sätter vi i år fokus på rörelselyft för barn, arbetslivet och äldre. Det är vårens hälsoresa som resulterat i en rapport som handlar om rörelselyft för barn och unga, ett hälsosamt arbetsliv och äldre med konkreta förslag på hur bland annat fysioterapeuters kunskaper kan användas bättre inom vård, skola, arbetslivet och omsorgen, men även samhället i stort.

 

Årets budskap 2016: Namnbytet och första instans

I år fortsätter vi sprida kunskap om namnbytet och budskapet från valmanifestet; Fysioterapeuter som första instans för patienter med besvär i rörelseorganen. Material med dessa budskap finns att beställa.

 

SÅ HÄR FIRAS FYSIOTERAPINS DAG 2016:

Webbsändning: Seminarium om stillasittande + Årets fysioterapeutDen 8 september firas Internationella Fysioterapins Dag med ett stående seminarium om stillasittande, samt utdelning av utmärkelsen Årets fysioterapeut 2016. Seminariet är öppet för inbjudna, men webbsänds direkt och kan även ses i efterhand.

Boden

Medborgarplatsen utanför Bodensia kl. 11-15
Vi kommer ha ett informationstält mitt på gågatan i centrala Boden. Där kommer fysioterapeuter från kommun och landsting, tillsammans med tekniker från länsservice serva rollatorer. Enklare balanstest kommer erbjudas. Olika informationsmaterial kommer att finnas gällande främjande av hälsa, däribland hemträningsprogram för att stärka balansen och minska fallrisk. Tipspromenad kommer erbjudas där rundan leder till en aktivitetspark. Där finns fysioterapeuter som guidar/tipsar om träning i parken.

Eskilstuna

Mälarsjukhuset Eskilstuna vid huvudentrén kl. 10-12 och kl. 13-15
Fysioterapeuter från ReHabenheten i Eskilstuna kommun informerar om vad en fysioterapeut gör, namnbytet som varit och om förebyggande åtgärder utifrån fallrisk samt erbjuder enklare test kring balans och muskelstyrka.

Falun

Huvudentré Lasarettet kl. 10-15
Medlemmar från Fysioterapienheten kommer att stå vid huvudentrén och informerar om namnbytet och fysioterapeuter som första instans. Vi delar ut material, svarar på frågor och har en tipspromenad med frågor om kroppen.

Gävle

Gävle sjukhus, huvudentrén kl. 9.00-15.00
Fysioterapeuter på Gävle sjukhus finns i huvudentrén och svarar på frågor och ge ut information.

Gävle

Hälsocentralen Södertull, hela dagen
På fysioterapimottagningen bjuder vi på frukt. Vi informerar alla besökande om Fysioterapins dag. Vi berättar om namnbytet och att vi är första val vid flera besvär från kroppen, tex smärta, artros, KOL, stress, neuroliska sjudommar mm. Iformation om detta rullar from 8/9 även på intern-tv i väntrummet.

Helsingborg 

Huvudentrén Helsingborgs lasarett  kl. 10-14  
Under Fysioterapins Dag vill vi visa exempel på vad fysioterapeuter (sjukgymnaster) gör på Helsingborgs lasarett. Förutom en generell upplysning kring namnbyte och fysioterapeuten som första instans, lägger vi fokus på information om fallprevention och levnadsvanor.

Hemse

Hemse vårdcentral, Sjukgymnastiken, Drop-in mottagning mån-fre kl. 13 – 14:30
Informationsbord om fysioterapeuter  

Kalmar

Hjärnan på Länssjukhuset i Kalmar, kl. 15-17.30 (fika/mingel från kl. 14)

Karlstad

Foajén vid matsalen Centralsjukhuset, kl. 11.30-14.00
Fysioterapeuter delar ut material och pratar om namnbytet, fysioterapeut som pimärinstans och goda levnadsvanor.

Lammhult 

Lammhults vårdcentral
Vi uppmärksammar Fysioterapins Dag genom en utställning i väntrummet där vi uppmärksammar levnadsvanor, betydelsen av motion och bra kost för bättre hälsa. 

Ljungsbro 

Ljungsbro Vårdcentral
Affischer uppsatta och uppmärksammas på väntrumsdatorn.

Linköping

Distrikt Östergötland och Ergonomisektionen bjuder in till Öppet hus i Linköping. Kom och lyssna på intressanta föredrag under hela dagen.

Ludvika 

Huvudentré Lasarettet  kl. 10-15
Det kommer att finnas planscher uppsatta och informationsmaterial tillgängligt vid lasarettets huvudentré.

Stockholm

Affektiv- och Ångestmottagning Rosenlund, Tideliusgatan 26, kl.13-16.15

 • Kl. 13:00 Information,poster: om fysisk aktivitet, inriktning på att bevara hjärnan.
 • Kl. 14:00 Hör om drop-in tider till fysioterapeuten på en affektiv- och ångestmottagning. Harriet Mårtensson Leg.sjukgymnast 
 • Kl. 15:00 Terapeutledd fysisk aktivitet hos patienter med depression och ångest. En studie gjord på KI, Psykoterapeutprogrammet. Eva Rosenzweig Bod, Leg sjukgymnast, Leg psykoterapeut 
 • Kl. 16:00 Frågestund

Stockholm

Rehab City Kungsholmen kl. 8.00-16.30
Utställning i väntrummet där betydelsen av motion och bra kost för en god hälsa uppmärksammas samt material om levnadsvanor att ta del av.

Sölvesborg och Olofström

Psykiatrin v36-v37
Affischering. Foldrar och stenciler om BK, fysisk aktivitet, kost och övriga levnadsvanor i väntrum. Information och ”marknadsföring” till verksamhetens anställda.

Umeå

Umeå Universitet, aulan i Vårdvetarhuset, kl. 8.30-13.00
Dagens tema är ”träna professionellt för prestation och hälsa”. Det är en kombinerad utbildnings- och informationsdag för allmänheten, fysioterapeuter och fysioterapistudenter. Fysioterapeuter som är experter på träning/aktivitet kommer att ge korta föreläsningar. Dagen avslutas med diskussion och frågor om träning. Arrangemanget sker i samarbete mellan Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet och Distrikt Västerbotten.

Varberg

Samlingssalen Hallands sjukhus Varberg, kl 13.00-17.00
Distrikt Halland occh Region Halland bjuder in till en inspirations-och utbildningsdag för fysioterapeuter (sjukgymnaster). Anmälningar & frågor till: pia.nilsson@regionhalland.sesenast 29 augusti. Bindande anmälan men helt kostnadsfri föreläsning.

Varberg

Friskvårdscentralen Sam Sama
Kl: 9 – 10 Pilates, kl: 10 – 11 Kroppskännedom/avslappning
Affischer och material, samt två kurstillfällen gratis men med max 20 deltagare pga lokalen.

Västerås 

Mälardalens högskola  kl. 9.00-9.15  
Vi är fyra fysioterapeuter från rehabenheten i Eskilstuna kommun som kommer hålla en liten presentation för studenter på fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola. Presentationens syfte är att informera studenterna hur det är att arbeta hos oss och förhoppningsvis få dem intresserade av att komma och jobba hos oss i framtiden! 

Örebro

Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro
Distrikt Örebro bjuder in till en kvalitetsdag, i samarbete med Region Örebro län. Kvalitetsdagen är tänkt som en eftermiddag där fysioterapeuter (sjukgymnaster) i Region Örebro län träffas för att inspireras, sprida kunskap, lära av varandra och nätverka. Syftet är att synliggöra kollegors engagemang och kompetens lokalt i Örebro!

Läs mer:

Källa: Fysioterapeuterna.se

Internationella Fysioterapins Dag | RixData Journalprogram för dig

SÅ HÄR FIRAS FYSIOTERAPINS DAG 2015:

Båstad

Bibliotek/kunskapscentrum, kl. 10-15
Fysioterapeuter/sjukgymnaster från kommunen finns på plats för att synliggöra oss. Vi berättar vilka vi är och hur vi arbetar. Vi planerar att ställa iordning en ”informationsvägg” samt dela ut material och svara på frågor. Vi har kontaktat kommunens marknadsföringsavdelning och ett kortare reportage om denna dag kommer att göras och läggas ut på kommunens hemsida. Det är första gången vi gör en aktivitet på Fysioterapins dag.

Bromma

Bromma sjukhus, Brommageriatriken, kl. 13-16
Presentation av fysioterapeuten och vad vi gör på Brommageriatriken/Rehabcentrum Bromma i form av affischer samt möjlighet till samtal/ frågor till närvarande fysioterapeut. Tipspromenad.

Distrikt Västernorrland; Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik

Sjukhusen och alla kommuner i Västernorrland, ca 2 timmar, olika tider
Studiebesök av hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter. Information om hur och med vad vi kan bidra inom specialistvårdens olika specialiteter samt vara med i klinik. I kommunerna bjuder vi in ordförande och tjänstemän i nämnder för barn/utb samt äldrevård. Kollegor skall informera om prevention, behandling, rehab, funktionsbevarande insatser och palliativ vård.

Eksjö

Höglandssjukhuset Eksjö, kl. 8-14
Fysioterapeuter och sjukgymnaster samtalar om levnadsvanor, namnbytet samt remissfriheten till sjukgymnast/fysioterapeut. Det kommer finnas möjlighet att ta del av träningsprogram av olika slag och köpa theraband. Vi kommer också ha tipspromenad och möjlighet att testa rollator, gåstavar och balansplattor. Väl mött!

Gävle 

Gävle sjukhus entré, kl. 9-15
Fysioterapeuter finns tillgängliga vid sjukhusets huvudentréer för att ge information om vår verksamhet, berätta vad vi gör och hur vi arbetar. Vi kommer erbjuda information och visa upp olika redskap för träning och bedömning av fysisk funktion.

Hedenäset

Rehab& Ergonomi AB, kl. 8-17
Bjuder på fika, har affischer i lokalen och väntrummet, har en öppen föreläsning med tema ” kropp och själ-hur påverkar våra känslor kroppen!” med frågestund.

Hudiksvall

Hudiksvalls sjukhus entré, kl. 9-15
Fysioterapeuter finns tillgängliga vid sjukhusets huvudentréer för att ge information om vår verksamhet, berätta vad vi gör och hur vi arbetar. Vi kommer erbjuda information och visa upp olika redskap för träning och bedömning av fysisk funktion.

Karlstad

Foajén vid matsalen Centralsjukhuset , kl. 11.30-14.00
Vi delar ut material och pratar om namnbytet, fysioterapeut som pimärinstans och goda levnadsvanor.

Klippan

Klippans VÅC
Informationsmaterial från Fysioterapeuterna om namnbyte, första instans mm kommer att finnas i väntrummen på VÅC.

Ludvika

Ludvika lasarett, Huvudentrén, kl. 9-15
Sjukgymnaster/Fysioterapeuter från bla Öppenrehab och avdelningarna Medicin och Ger/Rehab står i huvudentrén för att ge information till allmänheten. Saker som erbjuds är: -Tipspromenad med utlottning av priser. -Balanstest -Gångtest mm Vi visar upp: -Träningsredskap -Gånghjälpmedel med tillbehör mm Lämnar ut info om: -Namnbytet till Fysioterapeut -Träning -AKUT testet stroke -Info om rollatorer mm

Luleå

Sunderby sjukhus, kl. 10-14
Du kan välja bland massor av olika aktiviteter, bland annat:
-Tipspromenad med priser
-”Våga fråga”-stationer om olika diagnoser och träning vid: artros, KOL, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, stroke/TIA, axelsmärtor, njursvikt, cancer, benskörhet, ödem, yrsel mm.
–Testa dig! När det gäller benskörhet, balans, lungfunktion
-Föreläsningar:

 • ”Effekter av fysisk aktivitet”, med Margareta Eriksson, Folkhälsostrateg och Med Dr i Sjukgymnastik, kl. 11 och kl. 13, Aulan
 • ”Kranskärlssjukdom/ hjärtsvikt och träning” kl. 10 och kl. 12.30 Aulan
 • ”Fysisk träning vid reumatiska sjukdomar” kl.10.30, Aulan
 • ”Seniorträning” kl. 12, sjukgymnastikenheten

Nyköping

VC Bagaregatan
Affischer uppsatta i reception och väntrum, lägga fram broschyrer

Oskarshamn

Oskarshamns sjukhus, kl. 15-17
Distrikt Kalmars styrelse finns på Oskarshamns sjukhus. Vi tänkte hålla kortare föreläsningar för allmänheten om Fysisk aktivitet för äldre, ergonomi och levnadsvanor.

Sundsvall

Sundsvalls sjukhus, kl. 10-13
Landstings- och kommunpolitiker bjuds in för ett studiebesök hos fysioterapeut/sjukgymnast i Västernorrland för att se hur vi jobbar.

Tierp

Huvudentrén Tierps Vårdcentrum, kl. 830-16.00
Fysioterapeuter/sjukgymnaster från primärvården,kommunen och geriatriken arrangerar en gemensam aktivitet. Möjlighet finns att gå på tipspromenad, ta del av informationsmaterial och ställa frågor till fysioterapeuter, lyssna på miniföreläsningar, få hjälp med att fixa rollatorn eller prova olika fysioterapeutiska tester. Självklart bjuds det på kaffe.

Umeå

Norrlands Universitetssjukhus, kl. 9.30-16.25
Smärtsektionen, Sektionen för äldres hälsa och Distrikt Västerbotten presenterar stolt en utbildningsdag om ”Smärta hos äldre personer”.

Uppsala

Rehabcentrum i Uppsala, S:t Olofsgatan 18, kl. 08.15 – 18
Välkomna att kostnadsfritt provträna i vårt gym. Passa på att prova på cirkelträning, vår boxningssäck mm.

Örebro

Wilandersalen, Universitetssjukhuset, kl. 13-18
Med anledning av Fysioterapins dag kommer vi i Distrikt Örebro att ha en kvalitetsdag för att inspirera, nätverka och utbyta kunskap och uppmärksamma kollegors arbete/projekt inom Örebro län. Vi genomför dagen i samarbete med Region Örebro. Vi bjuder in alla fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vi bjuder även in arbetsterapeuter, politiker och övriga intresserade för att uppmärksamma dagen i stort.

 • 13.00 Inledning
 • Basal kroppskännedomsträning i grupp. Hur påverkas utmattningssymtom av sex tillfällen? Eva Marklund och Karin Wretenberg, Karla Vårdcentral
 • Basic body awareness therapy in persons with stroke: experiences among patients and physiotherapists Mialinn Arvidsson Lindvall, Kumla Vårdcentral
 • Mediyoga vid stressrelaterade symtom hos patienter i primärvården Monica Köhn, Brickegårdens Vårdcentral
 • Projekt: Fysioterapeut/Sjukgymnast skickar remiss direkt till ortopeden på höft- och knäartrospatienter som ska opereras. Åsa Svanberg Jansson, Pilgårdens Vårdcentral
 • 14.30 – 15.00 Fika
 • Hemtjänstpersonalens uppfattningar om fysisk aktivitet och träning för äldre: en fenomenografisk studie Rose-Marie Wilnerzon Thörn, Geriatriska teamet, Universitetssjukhuset Örebro
 • Gångträning i maximal hastighet kan öka den självvalda gånghastigheten hos personer med stroke i den kroniska fasen. Steeven Allen, Brickegårdens Vårdcentral
 • Functional gait assessment: Reliability and validity in people with peripheral vestibular disorders Anette Forsberg, Forskningsresurscentrum Region Örebro län
 • Balance Exercise Program Reduced Falls in People With Multiple Sclerosis: A Single-Group, Pretest-Posttest Trial Ylva Nilsagård, CAMTÖ Region Örebro län
 • Hur mycket ska vi ko-aktivera våra mag- och ryggmuskler för att kontrollera ryggen i sittande, och i vilken riktning är musklerna mest aktiva? Martin Eriksson Crommert, CAMTÖ Region Örebro län
 • 16.40 Avslutning
 • 16.45 – 18.00 Mingel med ”tilltugg” i foajén

Posterutställning i foajén utanför salen

 

Källa: Fysioterapeuterna.se

 

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

 • Enkelt och användarvänligt
 • Underlättar din administration
 • Kvalitetssäkrar din verksamhet
 • Sparar tid och pengar
 • Anpassas till just dig
 • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
 • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData