Marknadens mest kompletta data-

och journalprogram.

054-56 66 61

Friskvården i Värmland valde RixData journalsystem

Friskvården i Värmland valde RixData journalsystem

Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att leverera RixData journalsystem till Friskvården i Värmland. Friskvårdscentraler finns över hela länet och WinEazy Guld journalsystem kommer att köras på alla 16 enheter.

Systemet planeras vara i drift på alla enheter under sista veckan av november 2016. Utbildning sker löpande.

 

Friskvården i Värmland | RixData

 

Om Friskvården i Värmland

Om Friskvården i Värmland

Friskvården i Värmland har jobbat med friskvård sedan 70-talet och har lång erfarenhet att vara en del i en persons förändringsarbete när det gäller levnadsvanorna mat och motion.

För att garantera att vi jobbar på allra bästa sätt, utifrån en vetenskaplig grund, har vi en medicinsk expertgrupp som fortlöpande arbetar med att hålla oss alla uppdaterade på kunskapsläget. Gruppen består av friskvårdschef, sjukgymnast, psykolog och dietist.

Vår vision är: Vi möter dig där du är.
Vilket för oss innebär att vi finns nära, vi har friskvårdscentraler i hela länet. Visionen betyder också att vi möter varje person utifrån deras motivation, steg i förändringen, förutsättningar och deras vardag.

All vår personal som arbetar med hälsosamtal och hälsokurser har en grundutbildning, regelbunden handledning och fortbildning inom Motiverande samtalsteknik. En samtalsmetod som stämmer väl överens med vår vision. 

Våra hälsokonsulenter erbjuder hälsosamtal, konditionstest, hälsokurser och motionsverksamhet i grupp. Det här utbudet finns på alla våra friskvårdscentraler i länets alla kommuner. Vår motionsverksamhet har en hög kvalitet genom att alla program är utarbetade av legitimerad sjukgymnast som även utbildar och fortbildar våra motionsledare.

Vi arbetar också med folkhälsofrågor på olika sätt genom att vara en samverkanspart i kommunernas folkhälsoarbete. I dialog med varje kommun kommer vi överens om hur och vad vi kan bidra med och hur vi samverkar på bästa sätt.

Från start till nu
Vill du läsa mer om hur Friskvården i Värmland en gång startade och hur vår organisation har utvecklats? 

 

Om vår organisation
Som organisationsform är vi en ideell förening och får bidrag till vår verksamhet från Landstinget i Värmland och Värmlands kommuner.

Inom Friskvården i Värmland finns 18 helårstjänster och cirka 100 timanställda motionsledare.

Vår styrelse består av representanter från Landstinget i Värmland, Region Värmland och Värmlands Idrottsförbund samt en valbar plats.

Sedan 2005 har vi uppdrag från Landstinget i Värmland att vara mottagare av Fysisk aktivitet på Recept (FaR).

Verksamhetsmål:

 • Att fler personer deltar i Friskvården i Värmlands verksamhet.
 • Att de personer som är med i Friskvården i Värmlands verksamhet förbättrar sina levnadsvanor när det gäller mat och motion.
 • Friskvården i Värmland arbetar med kunskapsspridning för att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

 

Ett friskare Sverige
På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten under tre år i rad, 2010–2012, samordnat en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet – Ett friskare Sverige.

Under 2014 låg förvaltar- och samordningsansvaret för Ett friskare Sverige hos Friskvården i Värmland som också administrerade Ett friskare Sveriges Facebooksida. Vår uppgift som samordnare innebar bland annat återrapportering till Folkhälsomyndigheten om hur många aktiviteter som genomfördes i landet.

Ett friskare Sverige har tre särskilt uttalade syften:

 • Öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan.
 • Uppmärksamma skillnader i hälsa och nå de grupper som har störst behov.
 • Särskilt uppmärksamma personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Målgrupper
Målgrupperna var som tidigare år allmänheten, men med extra uppmärksamhet på barn och tonåringar, personer 65 + och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi fortsätter – Ett friskare Värmland!
Genom vårt arbete med Ett friskare Sverige har vi upparbetat nya kontakter och stärkt samarbetet med befintliga samverkansparter. Tillsammans har vi hittat bra arenor, former och vägar för att uppfylla syftet med en uppmärksamhetsvecka eller månad. Det gör att vi kommer att fortsätta arbeta med denna aktivitet men nu under namnet Ett friskare Värmland! Våra hälsokonsulenter har det lokala ansvaret och uppdraget.

 

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

 • Enkelt och användarvänligt
 • Underlättar din administration
 • Kvalitetssäkrar din verksamhet
 • Sparar tid och pengar
 • Anpassas till just dig
 • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
 • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData